Polityka ochrony prywatności

Firma GCP Applied Technologies Inc. oraz jej podmioty zależne (zwane łącznie „GCP”, „my”, „nasze” itp.) zobowiązują się chronić prywatność użytkowników oraz bardzo poważnie traktować kwestię zabezpieczania danych osobowych.  Niniejszą Politykę ochrony prywatności opracowano tak, aby użytkownik zrozumiał, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe dostarczone przez niego podczas odwiedzania naszej witryny internetowej, oraz znał swoje opcje dotyczące dozwolonego używania przez nas tych danych. Odwiedzając witrynę internetową firmy GCP, użytkownik akceptuje nasze metody gromadzenia, używania i ujawniania danych opisane w niniejszej polityce. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie i używanie danych osobowych w opisany niżej sposób, może zdecydować się na zaprzestanie korzystania z naszej witryny internetowej. Niniejsza polityka może podlegać okresowym modyfikacjom.  Dalsze używanie niniejszej witryny internetowej po wprowadzeniu przez nas zmian oznacza akceptację tych zmian, dlatego apelujemy o okresowe sprawdzanie aktualizacji polityki.

Gromadzone przez nas informacje oraz metody ich gromadzenia

Firma GCP gromadzi różne typy danych od użytkowników swojej witryny internetowej oraz na ich temat. Są to między innymi informacje:

  • umożliwiające identyfikację tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz wszelkie inne dane identyfikujące, które umożliwiają innemu podmiotowi skontaktowanie się z użytkownikiem online lub offline („dane osobowe”), i/lub

  • które nie identyfikują tożsamości użytkownika, na przykład informacje o połączeniu internetowym, urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszej witryny internetowej oraz o sposobie używania witryny.

Użytkownik może korzystać z naszej witryny internetowej bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Gromadzimy wyłącznie dane osobowe dostarczone przez użytkownika, na przykład podczas dostarczania zamówionego produktu lub zamówionej usługi, przesyłania przez użytkownika elektronicznej faktury do naszego działu płac oraz podczas korzystania przez użytkownika z funkcji „Kontakt” dostępnej w niniejszej witrynie internetowej. 

Inne dane nieosobowe są gromadzone automatycznie, gdy użytkownik nawiguje po witrynie lub korzysta z jej funkcji. Są one wysyłane do nas bezpośrednio przez przeglądarkę internetową użytkownika lub gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innych technologii.  Te dane nie umożliwiają identyfikacji tożsamości użytkownika i są używane wyłącznie w celu poprawy jakości usług i funkcji oferowanych w naszych witrynach internetowych. Technologie używane przez nas do tego celu to między innymi:

  • Pliki cookie (lub pliki cookie przeglądarki) — pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w lokalnej pamięci podręcznej przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej. Zawierają anonimowy i unikatowy identyfikator oraz dodatkowe informacje umożliwiające optymalizację działania witryny internetowej oraz obsługę docelowych funkcji witryny internetowej.  Używamy plików cookie do konfigurowania preferencji użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową (na przykład do ustawiania języka), tak aby zapewnić im najlepsze możliwe wrażenia z użytkowania witryny.  Dane gromadzone przez nas za pomocą plików cookie nie są używane do identyfikacji tożsamości osób odwiedzających naszą witrynę internetową. Użytkownik może w dowolnym momencie tak skonfigurować przeglądarkę internetową, aby nie akceptowała ona plików cookie albo je usuwała. Jeśli jednak użytkownik skonfiguruje przeglądarkę do odrzucania plików cookie, dostęp do niektórych sekcji naszej witryny internetowej może okazać się niemożliwy. Jeśli użytkownik nie skonfigurował przeglądarki do odrzucania plików cookie, nasz system będzie wysyłać pliki cookie przy każdym bezpośrednim wywołaniu naszej witryny internetowej przez przeglądarkę użytkownika. 

  • Usługi analizy ruchu sieciowego — firma GCP wykorzystuje standardowe branżowe usługi analizy ruchu sieciowego, które umożliwiają anonimowe analizowanie odwiedzin użytkowników w celu oceny sposobu użytkowania witryny, rozpoznawania powtórnych wizyt, szacowania liczby odwiedzających i wzorców użytkowania oraz ogólnie do świadczenia użytkownikom lepszej i bardziej spersonalizowanej obsługi. Nasza usługa analizy ruchu sieciowego gromadzi adresy IP, aby dostarczać nam informacje o lokalizacji odwiedzających oraz o historii przeglądania stron naszej witryny internetowej. Nie gromadzi jednak informacji o innych zewnętrznych witrynach internetowych odwiedzanych przez użytkownika. Nie ujawniamy adresu IP użytkownika innym podmiotom. 

Metody korzystania ze zgromadzonych danych

Firma GCP wykorzystuje gromadzone dane osobowe i nieosobowe do prezentowania witryny internetowej i jej treści użytkownikom oraz do dostarczania im zamówionych informacji, produktów i usług, w tym wiadomości e-mail o charakterze marketingowym i innym, jeśli użytkownik zgodził się otrzymywać taką komunikację. Odwiedzający, którzy zamówili otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail, ale nie chcą już ich otrzymywać, mogą wysłać do nas stosowną prośbę, klikając łącze „zrezygnuj” lub „anuluj subskrypcję” w dolnej części przesłanej wiadomości.

Udostępnianie i lokalizacja gromadzonych przez nas danych

GCP to organizacja międzynarodowa, której siedziba główna znajduje się w Stanach Zjednoczonych, a oddziały są zlokalizowane w wielu krajach. Możemy udostępniać dane osobowe użytkowników w ramach jednostek operacyjnych GCP oraz między tymi jednostkami, naszymi podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi. Ponadto możemy udostępniać dane osobowe użytkowników naszym podwykonawcom, usługodawcom oraz innym podmiotom zewnętrznym, które wspierają naszą działalność oraz wykonują usługi w naszym imieniu. Mogą to być na przykład firmy dostarczające marketingowe wiadomości e-mail zamówione przez użytkowników.  Firma GCP nie sprzedaje i nie zamierza sprzedawać danych osobowych użytkowników niestowarzyszonym podmiotom zewnętrznym. 

Informacje przekazane przez użytkownika mogą być przechowywane na naszych serwerach, w bazach danych oraz przez zewnętrznych usługodawców w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, w których prowadzimy działalność i których przepisy w sprawie ochrony danych mogą różnić się od przepisów w jurysdykcji użytkownika.  Korzystając z tej witryny, użytkownik zgadza się na gromadzenie, użytkowanie i przekazywanie swoich danych osobowych w Stanach Zjednoczonych oraz do Stanów Zjednoczonych i innych krajów do celów opisanych w niniejszej Polityce ochrony prywatności oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 

Oprócz opisanych wyżej metod ujawniania możemy również ujawniać gromadzone dane osobowe lub dane dostarczone przez użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności:

  • Nabywcy lub innemu następcy prawnemu w przypadku fuzji, sprzedaży majątku, restrukturyzacji, reorganizacji, zamknięcia działalności oraz innej sprzedaży lub przekazania niektórych lub wszystkich zasobów GCP, zarówno w ramach kontynuacji działalności, jak i w związku z bankructwem, likwidacją i podobnym postępowaniem, gdy dane osobowe przechowywane przez GCP i dotyczące użytkowników witryny internetowej są przekazywane razem z innymi zasobami.

  • W celu wypełnienia postanowień jakiegokolwiek wezwania, nakazu sądowego lub procesu prawnego, również w ramach odpowiedzi na jakikolwiek wniosek administracji rządowej lub urzędu kontroli.

  • W celu wyegzekwowania lub zastosowania postanowień naszych warunków użytkowania lub innych porozumień, również w ramach wystawiania rachunków i windykacji należności.

  • Gdy uważamy, że ujawnienie danych jest niezbędne lub stosowne w ramach ochrony praw, własności, bezpieczeństwa firmy GCP, naszych klientów i innych podmiotów.

  • Do jakiegokolwiek innego celu ujawnionego przez nas w momencie przekazywania danych przez użytkownika.

  • W przypadku udzielenia zgody przez użytkownika.

Zagregowane dane nieosobowe dotyczące użytkowników możemy ujawniać bez ograniczeń.

Ochrona danych użytkownika

Firma GCP poważnie traktuje kwestię bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. Do ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników wykorzystujemy różnorodne technologie i procedury.  Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do danych, zachować dokładność danych oraz zagwarantować prawidłowy użytek danych, firma GCP wykorzystuje odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne umożliwiające zabezpieczenie gromadzonych przez nią danych.

Łącza do innych witryn internetowych

Witryna internetowa firmy GCP może zawierać łącza do witryn podmiotów zewnętrznych, które znajdują się poza naszą kontrolą, których nie sponsorujemy, nie popieramy ani którymi nie zarządzamy. Firma GCP nie odpowiada za treść ani za zasady ochrony prywatności w witrynach internetowych, do których odsyłają łącza umieszczone w naszej witrynie, gdyż nie podlegają one kontroli niniejszej Polityki ochrony prywatności ani żadnych innych polityk firmy GCP oraz jej Warunków użytkowania. 

Prywatność dzieci

Firma GCP nie gromadzi świadomie danych dzieci oraz nie ukierunkowuje ani nie przeznacza swoich witryn internetowych dla dzieci.  Nie gromadzimy, nie przetwarzamy ani nie wykorzystujemy w naszej witrynie internetowej żadnych danych powiązanych z osobami, które według naszej wiedzy mają mniej niż 13 lat, chyba że wcześniej otrzymamy zweryfikowaną zgodę prawnego przedstawiciela dziecka.  W przypadku nieumyślnego zgromadzenia w naszej witrynie internetowej danych osoby odwiedzającej w wieku poniżej trzynastu lat podejmiemy stosowne procedury ich usunięcia z naszej bazy danych.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest nam to potrzebne do świadczenia zamówionych usług, lub przez czas zaakceptowany przez użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, w których wspólnie postanowiono inaczej lub jest to wymagane przez przepisy prawa.

Zmiany niniejszej Polityki ochrony prywatności

Firma GCP zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszej Polityki ochrony prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, tak aby odzwierciedlać zmiany w naszych praktykach dotyczących informacji online. Zmodyfikowane wersje opublikujemy w naszej witrynie internetowej wraz ze zaktualizowaną datą wejścia w życie umieszczoną w nagłówku oświadczenia. Zmiany te zaczynają obowiązywać zgodnie z datą opublikowania zmodyfikowanej wersji w naszej witrynie internetowej.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki ochrony prywatności albo zamiaru przejrzenia, usunięcia lub zaktualizowania zgromadzonych danych dotyczących użytkownika lub jego preferencji prosimy o kontakt:

General Counsel
GCP Applied Technologies Inc.
62 Whittemore Avenue
Cambridge, Massachusetts, 02140 USA
E-mail: privacy@GCPat.com